Privacy policy

WWW.DYYK.NL

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-10-2020.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DYYK of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DYYK of die
van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van
“cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie
over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van
DYYK of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten
aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.

Derden

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende
applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de
informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen.

Persoonsgegevens

DYYK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

-Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– IP-adres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

– Gegevens over uw activiteiten op onze website 

– Gegevens over uw surfgedrag
over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app – Internetbrowser en apparaat type 

– En bij bestelling de laatste cijfers van uw bankrekeningnummer.

DYYK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– U te kunnen bellen of emaillen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

– DYYK analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren 
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

– DYYK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier

wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
shop@dyyk.nl, dan verwijderen wij deze informatie
DYYK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. We gebruiken uw gegevens
alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u
gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of
aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden van het soort
zoals uiteengezet in dit beleid.
We delen uw gegevens alleen wanneer u ons daarom vraagt, wanneer dit nodig is om zaken
met u te doen en u de diensten aan te bieden, of wanneer dit nodig is om juridische redenen.
Andere bedrijven bijvoorbeeld Heiper ICT (onze ICT partner) hebben bepaalde gegevens ook.
Zij hebben ook een privacy policy om te voldoen aan de privacy wet. Ten slotte zullen
bedrijven die ons helpen onze diensten te leveren, ook uw gegevens namens ons verzamelen
en gebruiken. Het veilig houden van uw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. We beperken de
toegang tot medewerkers van DYYK, en Heiper ICT die uw gegevens moeten behandelen om
hun werk te doen en onze diensten te leveren.Helaas kan geen enkele website of app volledige 

beveiliging garanderen, maar we hebben er alles aan gedaan om uw persoonsgegevens zo veilig 

mogelijk te houden.  We gebruiken TLSen HTTPS-versleuteling om uw persoonsgegevens te 

beschermen wanneer we deze doorgeven via internet. Als u een DYYK account heeft, kunt u op 

elk gewenst de belangrijkste persoonsgegevens die aan uw profiel zijn gekoppeld, inzien, bewerken, 

downloaden of verwijderen door naar uw profiel te gaan. U hebt ook rechten met betrekking tot de 

persoonsgegevens die we over u hebben. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons 

op te nemen. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DYYK en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar shop@dyyk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te
melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact
met ons op nemen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze
en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Google Analytics
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. DYYK kan hier geen invloed op uitvoeren. Uw gegevens worden echer niet
gebruik voor andere diensten van Google. De informatie die Google ontvangt is zo goed als
anoniem. Verder is Google gebonden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het
Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit komt de
bescherming van je gegevens ten goede.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Gegevens van DYYK

Naam bedrijf: DYYK
Website: https://www.dyyk.nl
Inschrijfnummer KvK: 32034983
BTW nummer: NL009271181B01
Adres: Nijverheidsweg 12, 1271 EA Huizen
Telefoon: 035 526 6365
Algemene vragen: info@dyyk.nl
Vragen over het beleid: c.slokker@dyyk.nl