Disclaimer

WWW.DYYK.NL

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-10-2020.

DISCLAIMER:
01-04-2020
Dhr. Kos (Kamer van Koophandel 32034983 ), hierna te noemen Firma DYYK verleent u hierbij toegang

tot www.dyyk.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op
onze website aan u aanbieden.


Informatie op de website
DYYK streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie

van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan is DYYK daarvoor niet aansprakelijk. 

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat DYYK streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke 

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Alle op deze site getoonde prijzen zijn echter onder 

voorbehoudt van wijzigingen en/of fouten.


Webshop ’Shop’
Op producten onder de naam shop/’T Pakhuys op www.dyyk.nl wordt geen garantie gegeven. DYYK behoudt zich 

het recht voor om deze producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder daarvan 

melding te geven.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op deze website is beschermd door auteursrecht en eventuele andere intellectuele 

eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets op welke manier 

dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uitzondering
geldt voor onze dealers die met toestemming fotomateriaal mogen gebruiken.


Hyperlinks
DYYK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content van DYYK die op andere websites staan.


Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van op deze pagina.