Disclaimer

www.dyyk.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op
07-07-2022

Dhr. Kos (Kamer van Koophandel 32034983 ), hierna te noemen Firma DYYK verleent u hierbij toegang tot www.dyyk.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Informatie op de website:
DYYK streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan is DYYK daarvoor niet aansprakelijk. Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat DYYK streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Alle op deze site getoonde prijzen zijn echter onder voorbehoudt van wijzigingen en/of fouten.

Webshop ’Shop’:
Op producten onder de naam shop/'T Pakhuys op www.dyyk.nl wordt geen garantie gegeven. DYYK behoudt zich het recht voor om deze producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder daarvan melding te geven.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle informatie op deze website is beschermd door auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uitzondering geldt voor onze dealers die met toestemming fotomateriaal mogen gebruiken.

Hyperlinks:
DYYK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content van DYYK die op andere websites staan.

Wijzigingen:
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina